Medezeggenschapsraad
In de MR zitten ouders en leerkrachten. Hier worden zaken behandeld die te maken hebben met het reilen en zeilen van de school. De belangen van leerlingen, ouders en personeel worden zo goed mogelijk behartigd. Zo denken we mee op het gebied van nieuwe onderwijsmethoden, het onderhoud en schoonmaken van de school, overblijven enz. We proberen dit te doen in een sfeer van openheid en onderling overleg.

Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u ons bereiken via de email: mr@kbskootwijkerbroek.nl en u kunt ook altijd bij onderstaande personen terecht:

Vanuit de ouders hebben de volgende personen zitting in de MR:
Barry Budding (voorzitter)
De Wiek 89, Kootwijkerbroek
Tel.nr.: 0342-440506

Mathilde Vos (secretariaat)
Tjaskerstraat 21, Kootwijkerbroek
Tel.nr.: 0342- 419255

Wim van den Brink
Harskamperweg 7-bis, Kootwijkerbroek
Tel.nr.: 0342-435922

Vanuit de leerkrachten hebben de volgende personen zitting in de MR:

Juf Elma Heij
Juf Hennie Wardenaar
Juf Emmalieke Hakkert


Jaarverslag
Voor een samenvatting van het jaarverslag van 2016-2017 klik hier.
Het hele jaarverslag van de MR ligt op school ter inzage.

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad
In de GMR zijn van ieder van de drie scholen een personeelslid en een oud vertegenwoordigd.
Veelal zijn deze leden ook vertegenwoordigd in de MR van de school, maar dat is geen vereiste.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het toezien op het beleid van de drie scholen gezamenlijk.

Vanuit onze Konining Beatrixschool zijn in de GMR vertegenwoordigd:
Barry Budding en juf Janny de Vries.