Groep 7/8
Welkom op de pagina van de leukste groep 7/8! 

Hier kunt u het huiswerk vinden en de klassendienst van de week zal elke week een blog schrijven. In die blog zal te lezen zijn wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen week.
 
Huiswerk groep 7 & groep 8 of voor allebei
        Week 26     Week 27   
     Ma      Rekenen
Blad 1a & 2a
Spelling
8.2 & 8.4
8.6 & 8.8
    Di     Spelling
7.10 & 7.12
8.2 & 8.4
Taal
   HWW & Volt dw. 
Spreekwoorden
Woe      Begrijpend lezen    
Taak 23
    Begrijpend lezen    
Taak 24
Do Taal
Ontleden
Spelling
8.6 & 8.8
Toets GS H 1

8.10 & 8.12
 Vrij 10 geboden
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blog 12 - 26-03-2021 
22-03 t/m 26-03
Blog week 12

maandag:

maandag begonnen we met taal, daarna deden we spelling en als je klaar was had
je tijd voor je weektaak. daarna hadden we pauze . na de pauze deden we rekenen.met rekenen deden de inhoud bereken.daarna was het pauze.in de pauze hadden we het voetbalveld.en na de pauze gingen we engels en daarna gingen we gymmen.

 

dinsdag:

 begonnen we  met  met taal na taal gingen we rekenen
toen was het pauze, en na de pauze gingen we bezig met het thema de tweede wereldoorlog. 

 

woensdag.

woensdag begonnen we met spelling daarna taal toen was het pauze
na de pauze gingen we rekenen aan het eind van de dag gingen we 
nog een spelletje.

 

donderdag. 

donderdag begonnen we met spelletjes.daarna taal
toen was het pauze na de pauze gingen we rekenen
toen hadden we tijd voor onze weektaak toen was
het pauze na de pauze begonnen we met engels
we zouden nog leesparade doen maar dat hebben we 
niet gedaan

Groeten Daan en Ramon

 
Blog 11 - 12-03-2021 
08-03 t/m 12-03
Blog week 10

MAANDAG 

Op maandag begon de cito week.

We hadden gewoon alle zaakvakken gedaan en uiteraard de cito van rekenen.

 We kregen de groepjes voor de projecten van de tweede wereldoorlog en 

aan het eind van de middag hadden we nog ff lekker gegymt.

    We deden matten trefbal.

 

DINSDAG

Dinsdagochtend begonnen we met werkwoordspelling.

We hadden in stilte cito rekenen gedaan, je kon ook een boekje over politiek maken waar je allemaal puzzels en vragen heb over politiek.

Aan het eind van de middag had de meester een woordweb gemaakt over wonderlijk gemaakt.


WOENSDAG 

Het was biddag.

Woensdag begonnen we met een raadsel van juf lisa: 1 Als ik jong ben ,ben ik lang en als ik oud ben ,ben ik kort.

(aan het eind staat het antwoord) 

De man van juf gea had een filmpje over biddag gemaakt en die hadden wij gekeken. 

We hadden woensdag weer een cito van spelling 

en in de pauze hadden we gevoetbald met juf lisa. 

 

DONDERDAG

 Begonnen we weer met een raadsel van juf lisa:

2 Het is van jou maar een ander gebruikt het meer.

(antwoord aan het eind)

We hadden weer een cito van rekenen deel 3

en aan het einde van de dag hadden we gezellig met z'n allen een spelletje gedaan.

 

VRIJDAG 

We begonnen weer met een raadsel: 3 

Je hebt het en als je het deelt heb je het niet meer. 

(het antwoordt staat onder aan )

Daarna gingen we werkbladen maken over biddag 

en er gingen een paar kinderen uit groep 7 naar de schooldokter.

We zijn verder gegaan met onze tweede wereldoorlog puzzels 

en we hebben nog lekker gegymd.

 

groetjes Lynthe en Nienke 

 

antwoorden raadsel:

 

1  een kaars

2 je naam 

3 een geheim

 
Blog 10 - 05-03-2021 
01-03 t/m 05-03
Blog week 09

de blog van nienke en sienna 

maandag, deze week is het pakeerweek van spelling en we hebben taal gehad en we hebben zinds vandaag wie is de mol en die vandaag was het nadine en we gingen een nieuw spel bij gym doen roffers tegen politie en het groepje van Lynthe heeft gewonnen  en toen was de dag voorbij,  .

dinsdag:

we hebben elke maand een thema en dit keer hadden we tweede wereldoorlog en daarmee gingen we een spel doen dan hadden we heel veel dingen over de tweede wereldoorlog  bijvoorbeeld: hitler,joden en annefrank en dan moest je 1 2 en 3 op een blad schrijven en op elk blad staat iets van 1 2 en 3 en dan komen er groepjes uit en maandag gaat de meester ze vertellen.           

Woensdag 

was juf lisa er we gingen schrijven en het raadsel was vandaag hoe kan je weten dat een oen achter de computer heeft gezeten Antwoord hij heeft een blokje kaas bij de muis gelegd en we hadden er nog een dat was piet stond achter ze buurman en de buurman stond ook achter piet rara hoe kan dat Antwoord ze staan met de ruggen tegen elkaar en toen moesten we voor schrijven moesten wat we in onze vakantie hadden gedaan en toen gingen we  spelling en taal doen en toen hadden we vrij 

donderdag;

wij hadden juf lisa en die doet elke dag dat ze er is raadsels en dit keer was het raadsel de moeder heeft 6 appels en 5 kinderen en ze moet het eerlijk verdelen hoe doet ze dat ………………. ze maakt appelmoes haha we gingen knutselen daarmee gingen we een eigen puzzel maken en het moest met de tweede wereldoorlog te maken hebben bijvoorbreeld een straaljager,bommen en wapens 

vrijdag:

 gaan we leeslink doen  en taal doen  en  en we gingen  aan de puzzel verder en gym en toen was de dag voorbij 

 
Blog 9 - 19-02-2021 
15-02 t/m 19-02
Blog week 08

maandag was de dag korter vanwege code rood. maandag hadden we spelling als huiswerk. we hadden eerst taal en spelling toen was het pauze toen gingen we weer naar binnen en deden rekenen en de weektaak toen was het pauze toen was het middag en we geschiedenis doen en gym.

Dinsdag: het huiswerk van dinsdag was rekenen we begonnen met het bijbelverhaal daarna gingen we taal doen daarna rekenen en weektaak en daarna pauze en toen gingen we weer naar binnen en daarna weer weektaak en toen gingen we weer naar buiten en toen gingen we weer naar binnen en engels en weektaak, verven en kettingreactie en toen was de dag voorbij.

woensdag begonnen we met de bijbel lezen en toen gingen we als eerste taal doen en toen rekenen toen was het pauze en toen na de pauze gingen we spelling dictee doen woorden dictee, zinnendictee, en werkwoorden dictee. en toen gingen we nog aan de weektaak. toen was de woensdag voorbij.

Donderdag gingen we als eerste taal en toen rekenen en toen weektaak en toen was het pauze en toen gingen we weer naar binnen en toen weektaak en leesparade toen was het pauze en toen gingen we weer naar binnen toen gingen we checkpoint kijken en toen verven en weektaak en engels en een stop motion en toen was de dag voorbij.

Vrijdag: Eerst gingen we leeslink doen en toen aan je weektaak. toen was het pauze, toen gingen we weer naar binnen. toen gingen we de rekentoets doen en als je klaar ben moest je taal, leesparade en weektaak toen was het weer pauze en toen gingen we weer naar binnen toen gingen we aan de weektaak een kwartiertje en daarna tot half 3 stop motion over een uitvinding, en toen hadden we gym, en toen was het VAKANTIEEEEEE.

 
Blog 8 - 12-02-2021 
08-02 t/m 12-02
Blog week 07
                                     
       maandag begonnen we met spelling en taal  toen hadden we pauze na de pauze begonnen

we met rekenen toen  mog je iets voor je zelf doen daarna hadden we pauze toen deden we kahoot en daarna gym: maandag. 

dinsdag: begonnen we met spelling en taal daarna hadden we pauze na de pauze gingen we

taal en spelling afmaken en als je klaar was dan mag je aan je weektaak toen begonnen we met de uitleg van rekenen toen was het pauze na de pauze begonnen we met alles checken hoe ver we waren daarna had je tijd voor jezelf toen mog je aan je dagtaak toen daarna gingen we kahoot doen 

woensdag:    s'morgens begonnen we met rekenen daarna legde de meester taal en spelling uit dat je in een keer door kon werken daarna was het pauze na de pauze kon je weer verder met het werk van voor de pauze de laasten 5 m begonnen we bgt toen was het pauze na de pauze had je tijd voor je dagtaak daarna deden we engels aan het einde deden we nog kahoot van engels

 
Blog 7 - 13-11-2020 
09-11 t/m 13-11
Blog week 46

Maandag: Het huiswerk op maandag was je moest een quiz met je vader of moeder doen. We gingen taal en spelling doen en MediaMasters en aan de weektaak. En tussendoor pauze. In de middag gingen we eerst Bouw lezen en toen rekenen en toen weer aan de weektaak tot kwart over drie.

Dinsdag: Ons huiswerk op dinsdag was gif in kleuren. In de ochtend gingen we taal en weektaak. En tussendoor pauze. Na de pauze gingen we mediamasters doen en toen gingen we eten en drinken. In de middag gingen we eerst bouw lezen en toen rekenen en toen gym toen gingen we verder met rekenen. 

Woensdag: Ons huiswerk was maak een onherkenbare foto en die moest je in de google drive je foto in zetten.In de ochtend gingen eerst spelling en toen erna taal. Toen was het pauze en toen gingen we aan de weektaak toen gingen we  mediamasters

Donderdag: Ons huiswerk op donderdag was je moest een blad maken over een podcast en sommige moesten die ook opnemen.

we gingen eerst schrijven en daarna gingen we taal en aan de weektaak en tussendoor natuurlijk pauze en toen gingen we eerst in de middag rekenen en toen weer aan de weektaak en MediaMasters. 

Vrijdag: We hadden als huiswerk de klokhuis game maken. We gingen in de ochtend taal maken en de finale van mediamasters doen. toen gingen we eten drinken. Als eerste gingen we rekenen, toen gingen we aan de weektaak en aan het einde gingen we gymmen. toen was het weekend

Dit was de einde van onze blog
Groetjes Arjan en Jurre

 
Blog 6 - 16-10-2020 
12-10 t/m 16-10
Blog week 42
                                        
             hallo dit is de blog van week 42 en wij zijn arjan en thomas.
 

Maandag:

 hebben we voetbaldag gehad en we hadden ook huiswerk 

dat was rekenen en verder hadden we gewoon gewerkt zoals: taal,spellling,reken weektaak maar dat hebben we elke week. we hebben ook een eigen google drive gekregen waar we bijna alles op kunnen doen zoals: word, powerpoint, formulieren, tekeningen en  apps. 

dinsdag:

 hadden de juffen en meesters studiemiddag dus we hadden 

om 12.00 uur vrij gekregen. En we hadden weer eens huiswerk dat was taal.

en we zijn begonnen aan een spandoek met allemaal slogans.

Woensdag:

 hadden we weer een half dagje dus dat was wel heel fijn.

we hadden weer huiswerk dat was deze keer een artikel over protesteren.

we hebben raamschilderingen gemaakt daar zijn wij nog steeds mee bezig.

donderdag:

donderdag mochten we weer aan de raamschilderingen.  we hadden 

 weereens huiswerk dat huiswerk was een verjaardags kaartje voor de oma van meester Dirk die wordt vrijdag 16 oktober 100 jaar oud en we hadden ook nog spelling.

vrijdag: 

vrijdag gingen we protesteren om 11:55 uur

we zijn in de ochtend gelijk begonnen aan de spandoeken, want de spandoeken hangen we aan stokken.En we hadden ook nog als huiswerk begrijpend lezen.

dit was onze blog tot de volgende keer!        
Fijne vakantie!

 
Blog 5 - 09-10-2020 
28-09 t/m 02-10
Blog week 41
                                        
              Maandag ochtend gingen we beginnen met taal
               Me moesten een tekening maken met de woorden uit je taal
               Boek daarna gingen we spelling doen toen hadden we pauze
               Na de pauze gingen we aardrijkskunde doen. toen hadden
                We pauze. Na de pauzen gingen we bouw lezen met groep 3
                Toen moesten we rekenen daarna gingen we verder met     
                 Protesteren kun je leren en toen gingen we naar huis .
               Dinsdag     we begonnen met taal  daarna deden we spelling  
               Toen hadden we pauze na de pauze  hadden we tijd voor   
               Dingen op je weektaak  daarna  ging de lees toeter            
               Toen hadden we pauze na de pauze gingen we bouw doen 
                      Toen hadden we gym    Daarna gingen we rekenen
                Toen mochten  we naar huis
                 Woensdag gingen we naar juf Emmalieke daar moesten we   
                 Beginnen met taal en toen met spelling na de pauze gingen 
                  We rekenen eerst moesten we een stencil maken daarna
                   Gingen we rekenen en daarna gingen ze voorlezen wie er                        
                   Mochten mee doen voor de voorleeswedstrijd dat ging
                    Tussen Daan en Brit Daan had gewonnen en toen was de
                     Dag voorbij
.                   donderdag begonnen we met spelling  daarna  hadden we                                                   
                    Taal daarna hadden we pauze na de pauze gingen we  
                    Leeslink doen na leeslink deden we leesparade na
                   Leesparade hadden we pauze na de pauze deden
                  We rekenen na rekenen  hadden we tijd voor je zelf
                   Toen deden we aardrijkskunde na aardrijkskunde
                 Was de dag voorbij
                 Vrijdag ochtend begonnen met taal daarna moesten we
                  Spelling doen toen hadden we pauze na de pauze gingen 
                   We leeslink doen samen met de meester daarna mocht je 
                    Iets van je weektaak doen. Toen hadden we pauze. Na de 
                    Pauze deden we rekenen na de pauze mochten we dingen 
                     Dingen doen van onze weektaak en toen hadden we gym 
                                         En toen was de week voorbij
                           Van Ezra en Daan van Geresteijn
                                                                                                                     
 
Blog 4 - 02-10-2020 
28-09 t/m 02-10
Blog week 40
Op de woensdag van deze week hebben we de Kinderboekenweek geopend. We hebben daarbij een liedje met een dansje erbij gedaan. Er waren een aantal stoere meiden uit onze klas die dat dansje voordeden op de tennistafel op het plein. Dit waren: Lynthe, Janine, Sienna en Nienke. Ze deden het alle 4 supergoed! Helaas was juf Emmalieke nog steeds ziek en moest groep 8 naar de andere groep 8 en groep 7a (van juf Emmalieke) ging naar de groep 7 in onze klas en kreeg groep 8 dus les van juf Hennie en groep 7 van meester Dirk. We hadden deze week een taaltoets, een rekentoets, verschillende dictees ( werkwoorden, zinnen en normale woorden ) , een biologie toets en als laatste op vrijdag een geschiedenis toets. Helaas deed basispoort het op donderdag niet. Zo konden we niet rekenen en ook geen Engels maken op de Chromebook. En hier hebben we geen echte werkboeken voor wand dit doen we dit jaar allemaal op de Chromebook behalve dan Taal en Spelling (van de hoofdvakken dan want we doen natuurlijk niet alles op de Chromebook.) Dus in plaats daarvan gingen we redactiesommen.nl en spellingoefenen.nl want dat konden we wel gewoon doen. Deze week gingen de bijbel verhalen over Abraham, Lot, Sara en over Sodom en Gomorra. Abraham en Sara waren te oud om kinderen te krijgen maar toch zei de Heer dat ze kinderen zouden krijgen zoveel nakomelingen als dat er sterren in de lucht zijn. Bijzonder toch? En dat de Heer gezien had dat de twee steden Sodom en Gomorra allebei niet goed waren en dus besloot de Heer deze te verwoesten en Lot en zijn familie moesten daarvoor vluchten en mochten niet! Achterom kijken toch deed de vrouw van Lot dit en zij veranderde in een steen van zout.

Kortom weer een super toffe school week!

Groetjes, Vera en Manon
 
Blog 3 - 18-09-2020 
 Blog week 38

Deze week was het een beetje puinhoop. Maandag ging het nog helemaal goed. Dinsdag was de meester er niet die was verkouden groep 7 ging bij de andere groep 7 en groep 8 ging bij de andere groep 8 woensdag moesten we ook bij de andere groep 7 en de andere groep 8 zitten. Donderdag hadden we een thuiswerkdag. Omdat de meester zich nog niet goed genoeg voelde om naar school de komen. Vrijdag had de meester ADV dag dus toen hadden we meester Savert en we zaten weer met de hele klas bij elkaar. Bij meester Savert hadden we niet zo veel gedaan. We hadden een spelletje gedaan. Dat was week 38.

Groetjes Nadine en Linsey
 
 Blog 2 - 11-09-2020

DE BLOG WEEK 2


Wij laten hier zien wat we deze week hebben gedaan
We beginnen met taal

TAAL:
  • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
  • Indirecte rede + directe rede
  • Contaminaties
  • 2x themawoorden
Rekenen:
Zoals jullie weten rekenen we op Chromebooks
  • Percentages
  • Kortingspercentage
  • Oppervlakte
  • Inhoud in dm3, cm3, m3 en liter
  • herhalen

Protesteren kun je leren:
We kregen stellingen en daar moesten we argumenten bij bedenken
(argumenten zijn Eigenlijk gewoon feiten) we hadden groepjes die voor waren en ook groepjes die tegen waren. De dag erna gingen debatteren (dat is discussiëren) groep tegen groep, wie de beste argumenten heeft wint.


We doen ook spelletjes zoals BGT en levend memorie

BGT: dit spel betekent boys, girls, teacher. De meester schrijft worden op en de kinderen moeten raden als ze het goed hebben krijgen ze 10 punten en als je het fout hebt dan min 10 punten als je vijftig punten heb dan krijg je een snoepje

Dribbel: dribbel is de hond van de meester die komt elke maandag in de klas.


Briefmaatjes: meesters vrouw Marthe die is juf en wij schrijven brieven met de klas van Marthe. De ene week moeten wij schrijven en de andere week schrijven zij.

Dit was het weer groetjes: Merijn en Senne
 
 
 Blog 1 - 04-09-2020

Eerste schoolweek

 Op maandag hebben we een (mega) paspoort gemaakt over er ons zelf en we hebben over onze leuke vakanties gekletst.
Groep 7 heeft voor het eerst digitaal gerekend.
Op dinsdag heeft groep 8 brigadier les gehad
en hebben we het verhaal van adam en eva gelezen. En hebben we weer vol op gewerkt gerekend, taal en hebben speling gedaan. En we hebben gegymd.
Op woensdag hadden we een best drukke dag J
We begonnen met schrijven we gingen daarna een Bijbelverhaal lezen en we hebben gelijk daarna gerekend daarna was het pauze en hebben we lekker gespeelt, toen de pauze was af gelopen hebben we gelijk daarna spelling en taal gedaan.
En tot slot nog drama gedaan.
Op donderdag zijn we begonnen we met spelletjes. Daarna zijn we wezen rekenen en we hebben taal en spelling gedaan. Aan het einde van de middag hebben we drama nog af gemaakt.
De week is omgevlogen morgen is het al vrijdag!
Tussen de dagen door hebben we ook boys, girls,
Teacher gedaan het staat 40 voor de boys 90 voor de girls en 10 voor de teacher.
Het is vrijdag  we begonnen met lezen daarna hebben we taal gedaan toen spelling daarna rekenen en als laatst gymmen.
Dat was onze eerste blog/schoolweek.

Groetjes Janine en Lynthe