Team 2023-2024Hieronder vindt u een overzicht van de groepsleerkrachten
en de groepen waarin zij lesgeven:
Groep Leerkracht(en)
1a juf Gerrina en juf Irma
1b juf Rédien en juf Gerlinde
2a juf Janny en juf Elma
2b juf Jolanda en juf Saskia
3a juf Marieke en juf Gea
3b/4b juf Gineke en juf Erica
4a juf Gerdie
5a juf Janine en juf Irma
6a juf Femke
7a juf Lisa
 7b/8b meester Jelle en meester Savert
 8a  meester Dirk

Daarnaast bestaat het team uit:

Meester Erik Borghuis - Directeur
Juf Gineke - coördinatie onderbouw
Juf Willemijn - coördinatie bovenbouw
Juf Henny  - Intern Begeleider
Juf Jolanda - Intern Begeleider
Juf Cindy - Intern Begeleider
Juf Marian  - Remedial Teacher
Juf Anja - Invalleerkracht
Juf Corrie - Onderwijsassistente
Juf Anet - Onderwijsassistente
Juf Anneke - Onderwijsassistente
Juf Lisette - Leerkrachtondersteuner
Ali de Vos - Administratief medewerkster
Wim Brul - Conciërge