Welkom in groep 7-8!Algemene zaken
Wilt u mij een vraag stellen of iets melden, dan kunt u dat gerust doen via: f.vanmiddendorp@kbskootwijkerbroek.nl . Ik nodig u van harte uit om eens een praatje te komen maken voor- of na schooltijd. Zo leren we elkaar allicht ook een beetje kennen. Dit is naar mijn mening belangrijk voor de kinderen. Ik ben natuurlijk hageltje nieuw in het onderwijs als startende leerkracht aangezien ik in juni 2017 mijn diploma heb gehaald. Vandaar ook nogmaals: mocht er iets zijn wat opgehelderd dient te worden, meld het gerust. Ik sta open voor feedback en hoor graag uw mening.
 
Gang van zaken
Iedere dag beginnen we met de Bijbelles en/of het oefenen van de psalm. De ochtenden staan vooral in het teken van de vakken rekenen, lezen en taal/spelling. De middagen zijn gereserveerd voor de zaakvakken en de creatieve vakken.

Een paar belangrijke regels bij ons in de klas zijn:
  • Je mag altijd naar de wc gaan als je moet, maar liever niet onder de instructie.
  • De tassen hangen achter op de stoelen.
  • De jassen hangen op de gang.
  • Tussendoor mag je gerust wat drinken, zeker na de gymles is dit lekker!
  • Probeer zo veel mogelijk gezonde pauzehappen mee te nemen.
  • Op maandag mogen wij op het voetbalveld.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en je huiswerk.
 
Gym
Op maandag- en vrijdagmiddag gymt groep 7/8. Op maandag gymmen we samen. Voor de veiligheid is het belangrijk dat de kinderen stevige gymschoenen dragen tijdens de les. Op maandag wordt de gymles verzorgd door juf Hennie (een oude bekende voor ze). Vrijdagmiddag 14:30 - 15:15 gymt groep 7 met juf Emmalieke en de andere groep 7. Van 13:00 - 13:45 gymt groep 8 met juf Paula met de andere groep 8. Tijdens de maandagmiddag vervang ik juf Hennie in groep 6. Dit om de reden dat ik geen brevet heb om gym te mogen geven. Helaas.
 
Uitstapjes
In groep 7 gaan we ieder jaar naar het biologisch centrum. Ook schoolreisje is natuurlijk een vast onderdeel. Daarnaast zijn er eventueel uitstapjes ten behoeve van cultuureducatie.
 
Dagje stage
Op 1 juni zullen de leerlingen van groep 8 in 2-tallen een dagje stage lopen bij een bedrijf in de omgeving (alleen niet het bedrijf waar de ouders/broer/zus werkt). Wat leren de kinderen hiervan? O.a. samenwerken, contact opnemen, afspraken maken, plannen, interview bedenken en afnemen, proeven hoe het er aan toegaat in een winkel, bedrijf of instelling. De leerlingen maken een verslag van hun stage en presenteren dat aan de groep aan de hand van een powerpointpresentatie. Uit ervaring blijkt dat ze het heel leuk vinden en dat ze samen een heel eind komen.
Verdere info volgt t.z.t.
 
Verkeersexamen
In groep 7 leggen de kinderen het verkeersexamen af. Dit bestaat uit twee onderdelen: een theoriedeel en een praktijkdeel. Beiden worden op school  voorbereid. U kunt thuis uw kind  helpen met het oefenen van de verkeersborden en met de oefenexamens op www.examen.vvn.nl
Ook gaat tussen februari en mei geregeld het werkboek mee naar huis om ook schriftelijk examens te oefenen.
 
Huiswerk
Groep 7/8 heeft zo'n 3 à 4 keer per week huiswerk. Al het huiswerk is gebundeld in een huiswerkmap die de kinderen aan het begin van het jaar meekrijgen. In onderstaand overzicht kunt u zien waar het huiswerk uit bestaat.
 
Godsdienst leren van Bijbelboeken, psalmen en de wet van God
Klik hier voor een online versie van het psalmboek.
Rekenen:  herhalingsbladen
(zal niet elke week zijn)
Aardrijkskunde: topografie en samenvattingen van het hoofdstuk
en de werkboeklessen

https://www.topo-oefenen.nl/topografie-groep-7
https://www.topo-oefenen.nl/topografie-groep-8
Geschiedenis: samenvattingen van het hoofdstuk
en de werkboeklessen
Biologie: samenvattingen van het hoofdstuk
en de werkboeklessen
Engels: woordblokken en zinnen.
Kinderen moeten de woorden ook kunnen schrijven
groep 7: EN -> NL
groep 8: EN <-> NL
Taal: woordenschatbladen per thema

spelling gaat per thema. Let op dat u Taal Actief versie 4 kiest voor de juiste woordpakketten.
www.spellingoefenen.nl
 
Het huiswerk wordt op het whiteboard in de klas geschreven. Ik post regelmatig een foto van dit bord op Parro. Leerlingen noteren in hun agenda de juiste datum en nemen het huiswerk mee in de huiswerkmap. Het huiswerk wordt meestal samen met de leerkracht nagekeken op school. Het is fijn als u als ouder/verzorger uw kind wilt ondersteunen bij het maken/leren van zijn of haar huiswerk. Onthoud daarin wel dat het niet de bedoeling is om alles voor te zeggen, maar met name uw kind zelf na te laten denken.
 
Spreekbeurten
In groep 7/8 maken alle leerlingen thuis een werkstuk over een onderwerp dat past bij de ontwikkeling van het kind. Groep 7 houdt een spreekbeurt over één van de onderwerpen van de Nederlandse canon (zie: https://www.entoen.nu/ ). Groep 8 houdt een boekbespreking over een boek van minimaal AVI-plus. 

Daarnaast zijn er vaak presentaties die de kinderen op school voorbereiden. We willen beter worden in presenteren en letten daarbij op de volgende dingen: toon, uitspraak, tempo, humor, bewegingen en natuurlijk inhoud.
 
Cito-entreetoets
Groep 7 heeft aan het einde van het schooljaar de Cito-entreetoets. Deze toets geeft al een voorspelling van het uitstroomniveau eind groep 8. De uitslag van deze toets krijgt u in een gesloten envelop thuis. Bij de informatieavond in groep 8 wordt nog kort toegelicht hoe u de uitslag moet interpreteren. Heeft u daarvoor al vragen, kom gerust even langs!

Cito-eindtoets
Op 16, 17 en 18 april (steeds 's morgens) wordt de Cito - eindtoets voor de leerlingen van groep 8 afgenomen. Deze toets speelt (bijna) geen rol meer in de toelating tot een bepaald niveau.
Scholen van VO moeten afgaan op het advies van de basisschool, dat is gegrond op alle resultaten van de afgelopen jaren (vooral CITO-resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de inzet, werkhouding en verder alles wat nodig is om een bepaald niveau van vervolgonderwijs aan te kunnen.)
Omdat de scholen van VO op 15 maart  de aanmeldingen binnen willen hebben, (regelen wij als school) starten we al op tijd met advies en een keuze maken. Tijdens de 10-minutengesprekken naar aanleiding van het eerste rapport in november zal ik al aan u aangeven in welke richting wij denken. U kunt dan zelf ook al uw voorkeur, vragen of ideeën rond niveau of school kenbaar maken. In februari in de week voor de voorjaarsvakantie houd ik een adviesgesprek met u en uw zoon of dochter, waarin we tot een definitieve schoolkeuze- met niveau- komen.
Met de leerlingen bezoeken we in de periode nov.- jan.  De Meerwaarde en het JFC. U krijgt bericht wanneer dit plaatsvindt. Als u tussen november en februari vragen hebt rond de schoolkeuze, dan bent u altijd welkom voor een gesprekje tussendoor.
( Kijkt u alvast eens op de sites van de VO-scholen om een beeld te krijgen van wat de scholen aanbieden, welke niveaus er zijn en wat je daar verder mee kunt.)

Weektaak
In groep 7/8 werken we met een weektaak. De kinderen leren hier zelf door plannen en uitvoeren. De instructies staan gepland en de zelfstandige verwerking is voor de kinderen zelf om te maken, na te kijken en eventueel aan te geven of het niet begrepen is. Wanneer dit het geval is, dan plan ik een extra moment voor verlengde instructie.
 
Met vriendelijke groeten,
Ferdie van Middendorp

(laatst gewijzigd op maandag 28 jan 2019)