Groep 6
 
Voorstellen
De kinderen van groep 6 hebben op maandag, dinsdag en donderdag les van juf Hennie Wardenaar.
Op woensdag en vrijdag staat juf Willemijn van de Kuilen voor de groep.
Als u een korte vraag aan ons wilt stellen, kunt u altijd voor of na schooltijd even langskomen. Wilt u er wel rekening mee houden dat de bel om 8.40 uur gaat en dat om 15.15 uur de klassendienst nog even in de klas is?
Wanneer u een wat uitgebreidere vraag heeft, kunt u een afspraak maken. Een email sturen mag ook altijd.
Het adres van juf Hennie is: h.wardenaar@kbskootwijkbroek.nl Juf Willemijn: w.deboer@kbskootwijkerbroek.nl
Ziekmeldingen kunnen per e-mail of telefoon gedaan worden. Wilt u ook afspraken onder schooltijd even melden met een briefje of via de mail?   
 
Gang van zaken
Iedere dag beginnen we met de Bijbelles en/of het oefenen van de psalm. Verder staan de ochtenden in het teken van de vakken rekenen, lezen en taal/spelling. De middagen zijn gereserveerd voor de zaakvakken en de creatieve vakken.
Een paar belangrijke regels bij ons in de klas zijn:
  • Het stoplicht geeft aan of je mag praten en wanneer je je vragen kunt stellen.
  • We hebben afspraken gemaakt over de wc-tijden. Buiten die tijd mag je alleen naar de wc als je erg nodig moet of je hebt een andere speciale reden.
  • De tassen mogen mee in de klas.
  • Tussendoor mag je gerust wat drinken, zeker na de gymles is dit lekker, of op warme dagen!
  • Probeer zo veel mogelijk gezonde pauzehappen mee te nemen, in ieder geval op woensdag.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en je huiswerk.
  • Op dinsdag mogen wij op het voetbalveld.
Zelfstandig werken
Het streven is om in groep 6 twee keer per week te werken met een dagtaak. Dan werken we het grootste deel van de morgen aan zelfstandig te verwerken taken. Sommige opdrachten maken we echt zelf, bij andere opdrachten is er eerst instructie. We kijken de meeste dingen zelf na. Door deze manier van werken leren de kinderen om de tijd goed in te plannen en om eerst zelf evt. problemen op te lossen. Verder heeft de leerkracht bij deze manier van werken meer tijd om hulp te geven aan kinderen in kleine(re) groepjes. Na de herfstvakantie gaan we kijken of we ook af en toe kunnen gaan werken met een weektaak.
 
Huiswerkoverzicht
In groep 6  hebben de kinderen huiswerk. Dit zal best even wennen zijn. We proberen het nog beperkt te houden en de stof in kleine stukjes te verdelen. De kinderen hebben, naast iedere week een psalm/gezang, nog maximaal drie keer huiswerk. Veel huiswerk zit al in de huiswerkmap. In onderstaand overzicht kunt u zien waar het huiswerk uit bestaat en tussen ( ) waar u het kunt vinden.
 
Spelling: Oefenbladen (stencil) Dictees  (stencil)
Aardrijkskunde: Topografie (werkboek), overhoringen (werkboek), toetsen (samenvatting)
Geschiedenis: Overhoringen (werkboek), toetsen (samenvatting)
Biologie: Overhoringen (werkboek), toetsen (samenvatting)
Engels Overhoringen (stencil)
Psalm + Bijbelkennis: Elke week een psalm/ gezang en af en toe een weektekst (stencil)
Klik hier voor een online versie van het psalmboek
 
 
Het huiswerk wordt ongeveer een week van te voren op het kleine whiteboard geschreven. De kinderen noteren het huiswerk in hun eigen agenda en nemen het huiswerk mee in hun huiswerkmap. Het is de bedoeling dat de kinderen hun huiswerkmap en agenda altijd in hun tas hebben zitten.
U kunt het huiswerk ook vinden op de website onder: Kalender- Klassenagenda- Agenda gr.6.
Het is fijn als u als ouder(s)/verzorger(s) het kind wilt ondersteunen bij het leren van zijn of haar huiswerk.
Dagelijks een 15-30 minuten huiswerk maken zou genoeg moeten zijn.


Gym
Op maandagmiddag en donderdag hebben we gym.
Op maandag zullen dat vooral spelactiviteiten zijn, op donderdag staan er vaak oefeningen op verschillende toestellen op het programma. We verwachten dat de kinderen gymkleren en gymschoenen dragen.

Uitstapjes
In groep 6 gaan we ieder jaar naar het Biologisch Centrum en het Nairac museum.
Ook schoolreisje is natuurlijk een vast onderdeel. En er volgen in de loop van het jaar vaak nog meerdere uitjes.

Spreekbeurt en werkstuk
In groep 6 houden alle leerlingen een spreekbeurt en maken ze een werkstuk. Voor de Kerst zullen alle spreekbeurten worden ingepland. Tussen de voorjaars- en meivakantie mogen de kinderen thuis werken aan het werkstuk.
Meer specifieke informatie volgt te zijner tijd.