Welkom in groep 7!


 
Algemene zaken
Sinds 21 augustus 2017 sta ik, meester Ferdie, voor de groep. Wilt u mij een vraag stellen of iets melden, dan kunt u dat gerust doen via: f.vmiddendorp@kbskootwijkerbroek.nl . Ik nodig u van harte uit om eens een praatje te komen maken voor- of na schooltijd. Zo leren we elkaar allicht ook een beetje kennen. Dit is naar mijn mening belangrijk voor de kinderen. Ik ben natuurlijk hageltje nieuw in het onderwijs als startende leerkracht aangezien ik afgelopen juni 2017 mijn diploma heb gehaald. Vandaar ook nogmaals: mocht er iets zijn wat opgehelderd dient te worden, meld het gerust. Ik sta open voor feedback en hoor graag uw mening.
 
Gang van zaken
Iedere dag beginnen we met de Bijbelles en het oefenen van de psalm. De ochtenden staan vooral in het teken van de vakken rekenen, lezen en taal/spelling. De middagen zijn gereserveerd voor de zaakvakken en de creatieve vakken.
Een paar belangrijke regels bij ons in de klas zijn:
  • Je mag altijd naar de wc gaan als je moet, maar liever niet onder de instructie.
  • De tassen hangen op de gang bij de jassen.
  • Tussendoor mag je gerust wat drinken, zeker na de gymles is dit lekker!
  • Probeer zo veel mogelijk gezonde pauzehappen mee te nemen.
  • Op donderdag mogen wij op het voetbalveld.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en je huiswerk.
Missie van groep 7
Wat nieuw is voor deze groep is dat we samen als groep een missie hebben bedacht. Deze missie dient ervoor om anderen te laten zien wie, hoe en wat groep 7 is. Zo hebben we samen gebrainstormd hoe wij als groep bekend willen staan. Door hier flink over na te denken, hebben we uiteindelijk een prachtige tekst bedacht. Deze tekst past perfect bij de groep juist ook omdat we hier samen over nagedacht en gediscussieerd hebben. De tekst luidt als volgt:

"Wij willen bekendstaan als een behulpzame klas waarin alle kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn. Wij willen sportief zijn tijdens het buitenspelen en sporten. Onze klas is leuk en gezellig en we houden ervan om grapjes te maken. We hebben respect voor elkaar ťn voor elkaars mening. Tenslotte zijn we enorm creatief."

Zoals u merkt is dit een bijzonder mooie tekst geworden. Vandaaruit hebben we samen ook besloten geen lijst met regels in de klas te hangen, maar samen, met elkaar, ons hieraan te verbinden door te zeggen: wij willen zo bekendstaan! Er wordt regelmatig nagedacht hoe we het inmiddels doen wat betreft onze missie. Zo houden we onze missie levend.
 
Gym
Op donderdag- en vrijdagmiddag gymt groep 7. Op donderdag gymmen we samen met groep 7b. Voor de veiligheid is het belangrijk dat de kinderen stevige gymschoenen dragen tijdens de les. Op donderdag wordt de gymles verzorgd door juf Emmalieke (een oude bekende voor ze) en vrijdag door meester Savert. Tijdens deze momenten vervang ik deze leerkrachten voor hun eigen groep. Dit om de reden dat ik geen brevet heb om gym te mogen geven. Helaas.
 
Uitstapjes
In groep 7 gaan we ieder jaar naar het biologisch centrum. Ook schoolreisje is natuurlijk een vast onderdeel. Daarnaast zijn er eventueel uitstapjes ten behoeve van cultuureducatie.
 
Verkeersexamen
In groep 7 leggen de kinderen het verkeersexamen af. Dit bestaat uit twee onderdelen: een theoriedeel en een praktijkdeel. Beiden worden op school  voorbereid. U kunt thuis uw kind  helpen met het oefenen van de verkeersborden en met de oefenexamens op www.examen.vvn.nl
 
Huiswerk
Groep 7 heeft zo'n 3 a 4 keer per week huiswerk. Al het huiswerk is gebundeld in een huiswerkmap die de kinderen aan het begin van het jaar meekrijgen. In onderstaand overzicht kunt u zien waar het huiswerk uit bestaat.
 
Godsdienst leren van Bijbelboeken, psalmen en de wet van God
Klik hier voor een online versie van het psalmboek.
Spelling: spellingscategorieŽn t.b.v. het oefenen van dictees
http://www.spellingoefenen.nl/
Rekenen:  herhalingsbladen
Aardrijkskunde: topografie en samenvattingen van het hoofdstuk
http://www.toporopa.eu/nl/
Geschiedenis: samenvattingen van het hoofdstuk
Biologie: samenvattingen van het hoofdstuk
Engels: woordblokken en zinnen. Kinderen moeten de woorden ook kunnen schrijven

Het huiswerk wordt op het whiteboard in de klas geschreven. Leerlingen noteren in hun agenda de juiste datum en nemen het huiswerk mee in de huiswerkmap. Het huiswerk wordt samen met de leerkracht nagekeken op school. Het is fijn als u als ouder/verzorger uw kind wilt ondersteunen bij het maken/leren van zijn of haar huiswerk. Onthoud daarin wel dat het niet de bedoeling is om alles voor te zeggen, maar met name uw kind zelf na te laten denken.
 
Spreekbeurten
In groep 7 maken alle leerlingen thuis een werkstuk. Over het onderwerp van dit werkstuk houden zij een spreekbeurt  in de klas.
 
Cito-entreetoets
Groep 7 heeft aan het einde van het schooljaar de Cito-entreetoets. Deze toets geeft al een voorspelling van het uitstroomniveau eind groep 8. De uitslag van deze toets krijgt u in een gesloten envelop thuis. Bij de informatieavond in groep 8 wordt nog kort toegelicht hoe u de uitslag moet interpreteren. Heeft u daarvoor al vragen, kom gerust even langs!

Toekomstplannen
In de nabije toekomst zal er worden gestart met het invoeren van weektaken. De kinderen hebben al aangegeven dit zeker te zien zitten. Voor nu oefenen we vooral met het samen- en zelfstandig nakijken van de ochtendvakken. Wanneer er een weektaak ingevoerd is dan wordt er nog veel meer gevraagd van de kinderen in de vorm van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid.
 
Met vriendelijke groeten,
Ferdie van Middendorp