Welkom in groep 7!

 
Voorstellen
De kinderen van groep 7a hebben op de hele week les van mij, juf Emmalieke. Ongeveer eens in de drie weken heb ik ADV en dan zal juf Gerlinde mij vervangen.
 • Als u een korte vraag heeft kunt u altijd voor of na schooltijd even langskomen.
Wilt u er wel rekening mee houden dat de bel om 8.40 uur gaat en dat om 15.15 uur de klassendienst nog even in de klas is?
Wanneer u een wat uitgebreidere vraag hebt, kunt u een afspraak maken.
Ik ben ook per email te bereiken: e.korving@kbskootwijkerbroek.nl.  
 • Ziekmeldingen kunnen per e-mail of telefoon gedaan worden. Dit kan niet via een broer of zus, aangezien dit vaak vergeten wordt.
 • Wilt u afspraken onder schooltijd even melden met een briefje of via de mail? 
 • De kinderen mogen 08:30 en 12:45 het plein op. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen voor die tijd niet op school komen? 
 
Gang van zaken
Iedere dag beginnen we met de Bijbelles en het oefenen van de psalm. De ochtenden staan vooral in het teken van de vakken rekenen, lezen en taal/spelling. De middagen zijn gereserveerd voor de zaakvakken en de creatieve vakken.
Een paar belangrijke regels bij ons in de klas zijn:
 • De tassen hangen op de gang bij de jassen.
 • Probeer zo veel mogelijk gezonde pauzehappen mee te nemen. Woensdag is onze fruitdag.
 • Op dinsdag mogen wij op het voetbalveld.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en je huiswerk.
 • De kinderen regelen zelf een huiswerkmap en agenda aan het begin van het jaar.
 
We gaan in groep 7 werken met een weektaak. Dit wordt opgebouwd. Minstens vier dagen in de week is er een tijdsblok waarin de leerlingen zelfstandig werken aan de taken die voor die week zijn opgegeven. Ik besteed die tijd om met kleinere groepen kinderen te werken en hen extra instructie en remediëring te geven. Voor de begaafde kinderen zijn extra uitdagende opdrachten ingepland. Ook deze worden door mij wekelijks begeleid en gecontroleerd.  
 
Gym
Op donderdagochtend en vrijdagmiddag gymt groep 7. Op vrijdag gymmen we samen met groep 7b. Voor de veiligheid is het belangrijk dat de kinderen stevige gymschoenen dragen tijdens de les. Wanneer de kinderen geen gymschoenen bij zich hebben, mogen ze niet mee doen met de les.
 
Uitstapjes
In groep 7 gaan we ieder jaar naar het Biologisch Centrum. Ook schoolreisje is natuurlijk een vast onderdeel. Daarnaast zijn er eventueel uitstapjes ten behoeve van cultuureducatie.
 
Verkeersexamen
In groep 7 leggen de kinderen het verkeersexamen af. Dit bestaat uit twee onderdelen: een theoriedeel en een praktijkdeel. Beiden worden op school voorbereid. U kunt thuis uw kind  helpen met het oefenen van de verkeersborden en met de oefenexamens op https://examen.vvn.nl/oefenen
 
Huiswerk
Groep 7 heeft zo'n 3 á 4 keer per week huiswerk. De kinderen krijgen dit iedere week mee. Ze moeten hun huiswerkmap en agenda dagelijks de klas in meenemen. In onderstaand overzicht kunt u zien waar het huiswerk uit bestaat.
Spelling: Dictees en werkbladen
Aardrijkskunde: Topografie, lessen uit het werkboek (overhoring) en samenvattingen van het hoofdstuk (toets)
Geschiedenis: lessen uit het werkboek (overhoring) en samenvattingen van het hoofdstuk (toets)
Biologie: lessen uit het werkboek (overhoring) en samenvattingen van het hoofdstuk (toets)
Engels: Woordblokken en zinnen. Kinderen moeten de woorden ook kunnen schrijven
Psalm + Bijbelkennis: Wekelijkse psalm of leertekst
Taal Woordenschat werkbladen
 

Het huiswerk wordt op het whiteboard in de klas geschreven. Leerlingen noteren in hun agenda de juiste datum en nemen het huiswerk mee in de huiswerkmap. Het huiswerk wordt samen met de leerkracht nagekeken op school. Het is fijn als u als ouder/verzorger uw kind wilt ondersteunen bij het maken/leren van zijn of haar huiswerk.
 
Spreekbeurten
In groep 7 houden alle leerlingen een spreekbeurt over een onderwerp uit onze geschiedenis canon. De leerlingen maken ook een werkstuk. Ze krijgen hier nog uitgebreid uitleg over.
 
Cito-entreetoets
Groep 7 heeft aan het einde van het schooljaar de Cito-entreetoets. Deze toets geeft al een voorspelling van het uitstroomniveau eind groep 8. De uitslag van deze toets krijgt u in een gesloten envelop thuis. De uitslag wordt met u besproken. Heeft u daarvoor al vragen, kom gerust even langs!
 
Lesstof aanbod
 • Godsdienst
 • Taal
 • Spelling: Woordpakketten en werkwoordspelling.
 • Lezen
 • Rekenen:
Breuken, procenten, verhoudingstabellen. Snel onder elkaar vermenigvuldigen (ook met kommagetallen) en gedeeld door sommen m.b.v. happenschema's.
 • Sociale vaardigheden (Kwink)
 • Schrijven:
 • Wereldoriëntatie
Bij aardrijkskunde wordt Europa behandeld opgedeeld in Noord, Oost, Zuid en West. Bij geschiedenis wordt de tijd van 1600-1900 behandeld. Bij biologie zijn drie hoofdstukken gericht op de natuur, twee op de techniek en komen o.a. de spijsvertering, elektriciteit en het waarnemen aan bod.
 • Engels
 • Studievaardigheden (Blits)
 • Expressie (tekenen, handvaardigheid, drama)
 • Bewegingsonderwijs