Welkom bij groep 4!Om erbij en eraf sommen te oefenen klik hier
Om de tafels te oefenen klik hier en voor het balonnenspel hier klikken.

 
 
Voorstellen
De kinderen van groep 4  hebben les van juf Paula op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag.. Op woensdag staat juf Gerdie voor de groep.
Als u een korte vraag heeft kunt u altijd voor of na schooltijd even langskomen. Wanneer u een wat uitgebreidere vraag hebt, kunt u een afspraak maken. Wij zijn  ook per email te bereiken:  p.vkesteren@kbskootwijkerbroek.nl of g.vandenbrink@kbskootwijkerbroek.nl
Ziekmeldingen kunnen per e-mail of telefoon gedaan worden. Wilt u ook afspraken onder schooltijd even melden met een briefje of via de mail?   
 
Gang van zaken
Iedere dag beginnen we met de Bijbelles en de psalm van de week. De ochtenden staan in het teken van de vakken rekenen, lezen en taal/spelling. Op de middagen is er ook tijd voor de zaakvakken en de creatieve vakken.
 
Een paar belangrijke regels bij ons in de klas zijn:
  • Het stoplicht geeft aan of je mag praten en wanneer je je vragen kunt stellen.
  • Je mag naar de wc gaan als je moet, maar liever niet tijdens instructie.
  • De tassen mogen niet mee de klas in. Als de bel gaat brengen we onze spullen in het lokaal in de daarvoor bestemde bakken en onze jas en tas hangen we aan de kapstok.
  • Tussendoor mag je best wat drinken, zeker na gym is dit lekker of op warme dagen!
  • Probeer zo veel mogelijk gezonde pauzehappen mee te nemen.
  • Op donderdag mogen wij op het voetbalveld.
  • We gaan op school zuinig met alle materialen om.  
In groep 4 werken we vanaf de herfstvakantie ongeveer twee keer per week met een dagtaak. Dan werken we het grootste deel van de morgen aan zelfstandige taken. Sommigen daarvan maken we echt zelf, bij andere opdrachten is er eerst een instructie. We kijken de meeste dingen zelf na.
 
Uitstapjes
In groep 4 gaan we ieder jaar naar het biologisch centrum. Ook het schoolreisje is natuurlijk een vast onderdeel. Verder kan het af en toe voorkomen dat we een ander uitstapje maken.
 
Huiswerk
We leren elke week een psalm of een lied. Ook oefenen we thuis voor de dictees. De kinderen krijgen een briefje mee naar huis waarop de data van de dictees vermeld staan. Klik hier voor de online versie van het psalmboek.

Babbelbeurt
In groep 4 houden alle leerlingen een babbelbeurt. De kinderen houden dan een mini-spreekbeurt van ongeveer 5 minuten over een zelf gekozen onderwerp. Wanneer we hier mee starten ontvangt u een brief met de nodige informatie.
 
 
 
 
  
Leerstof groep 4
 
 
 Levend water
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag wordt er een Bijbelverhaal verteld.
Op maandag leren we de nieuwe psalm. Op vrijdag zeggen we deze dan weer op. Ondertussen werken we op vrijdag aan een Bijbelse verwerking.Rekenen
We werken met de methode Pluspunt. In groep 4 maken we sommen tot 100. Hierbij komt het optellen en aftrekken aan bod, maar ook het splitsen, het positioneren van getallen op de getallenlijn en de tafels komen aan bod.
Verder leren we in groep 4 de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Als al deze tafels gehaald zijn, zeggen de kinderen alle tafels door elkaar op. Daarna krijgen ze hun tafeldiploma!
Oefent u thuis goed mee?
TIP: http://info.onlineklas.nl kies: gratis oefenen
TIP: http://www.jufanke.nl/Werkbladen/tafeltjes-wc-poster.pdf
TIP: http://www.tafelsoefenen.nl


Taal/Spelling
Bij taal werken we met de nieuwste versie van Taal Actief.
We oefenen drie weken voor een taaltoets.
In die drie weken is er een woordendictee en een zinnendictee.
De kinderen kunnen de woordjes oefenen op www.bloon.nl. Hiervoor krijgen de kinderen een inlognaam en wachtwoord mee naar huis.
TIP: Laat de kinderen een woord eerst schrijven en dan typen als ze op Bloon werken!


Leesparade
Drie keer in de week oefenen we met Leesparade. We lezen teksten, maar ook losse woorden. We oefenen dan technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Wijzer
En keer in de week werken we uit de methode Wijzer. Dit bereidt de kinderen voor op de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek in n boek. De leerstof in groep 5 t/m 8 sluit hierop aan.
 
 
Sociale vaardigheden
We gebruiken hiervoor de methode Kwink.
 

Gymnastiek
Op vrijdag hebben we gym. Tijdens de gymlessen doen we vaak verschillende spelen, maar ook oefeningen op toestellen.
Zorgt u voor goede gymschoenen en gymkleren? Zonder gymschoenen kunnen de kinderen vanwege de veiligheid en hygine niet meedoen met de gymles.